Transparență decizională

18 februarie 2022

Beneficiar: Asociația C.S.A.M. OLIMPIC

Președintele Asociației C.S.A.M.OLIMPIC cere îmbunătățirea transparenței decizionale privind acordarea finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 și implicit îmbunătățirea regulamentului aferent.

La Primăria Sector 2 și în acest mandat nu se respectă procedurile legale:

– Publicarea în MO a Raportului anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă, încheiate în anul 2021, fără a cuprinde însă și rezultatele acestora,

– Adoptarea Programului anual de finanțare nerambursabilă fără o consultare publică,

– Absența punctelor de vedere din partea autorităților publice referitoare la practicile privind acordarea finanțărilor nerambursabile (Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Sportului, Ministerul Tineretului, Familiei și Egalității de Șanse),

– Lipsa analizei practicilor privind acordarea finanțărilor nerambursabile la nivelul administrației locale,

– Noul Regulament de finanțare nu conține decât o singură măsură de îmbunătățire, fără a fi ținut cont și de celelalte măsuri propuse,

– Lipsa reglementărilor legale în vigoare privind educația fizică și sportul.

Asociația C.S.A.M.OLIMPIC a participat în urmă cu câteva zile la ședința publică pentru dezbaterea Proiectului de Hotărâre al CLS2 privind aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2

Context:

Transparența acordării finanțărilor nerambursabile, la Sectorul 2 este lipsită de detaliile rezultatelor contractelor de finanțare, așa cum poate fi observat în Raportul publicat în M.O. din data de 31 ianuarie 2022, iar îmbunătățirea regulamentului se limitează doar la o singură măsură concretă, și anume mărirea plafonului maxim per proiect.

Cu toate că, conform datelor (sesiunea de colectare iunie 2021) ce se regăsesc pe platforma Serviciile Administrației Locale pentru Tine, link: www.salt.gov.ro, în Sectorul 2 își au sediul 338 de structuri sportive cu personalitate juridică de drept public și privat, dar și fără personalitate juridică, în anul 2021, la domeniul sport, au fost doar doi beneficiari fiecare cu câte un proiect, fondurile nefiind atrase în totalitate, ele întorcându-se în bugetul local.

Iar, cât privește informarea persoanelor interesate, în legătură cu organizarea ședinței publice pentru dezbaterea Proiectului de Hotărâre al CLS2 privind aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2, administrația preferă să se limiteze doar la utilizarea site-ului propriu, prin anunțul publicat.

Propunerile înaintate de Asociația C.S.A.M.OLIMPIC

Asociația C.S.A.M.OLIMPIC, prin președinte, domnul Popa Victor Haralambie Alexandru a declarat: „Am propus:

– detalierea Raportului anual,

– solicitarea punctelor de vedere ale autorităților publice (Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Sportului, Ministerul Tineretului, Familiei și Egalității de Șanse), privind îmbunătățirea transparenței decizionale privind acordarea finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 și implicit îmbunătățirea regulamentului aferent,

– analizarea practicilor în materie,

– includerea prevederilor Legii Educației Fizice și a Sportului, ca de exemplu: Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018, ce face referire la finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive.

De asemenea domnul Popa Victor Haralambie Alexandru a mai declarat că: „Am refuzat invitația primarului Radu – Nicolae Mihaiu de a discuta în cadrul unei audiențe pentru simplu motiv că în urma audienței de anul trecut nu s-a întâmplat nimic.”

Puteți afla mai multe despre inițiativele Asociației CSAM OLIMPIC, pe pagina, https://www.academiademiscare.ro/proiecte/

Pentru informații suplimentare contactați organizația,  csamolimpic3@gmail.com sau la telefon 0723493916.

 

  Cu considerație

    Asociația “C.S.A.M.OLIMPIC”

                    Președinte

    Popa Victor Haralambie Alexandru   

Beneficiar: Asociația C.S.A.M.OLIMPIC                        

This site is using SEO Baclinks plugin created by Cocktail Family