DE VORBĂ CU SENSEI

#devorbăcusensei

Sezonul 2023-2024


Etapa ÎNCEPĂTOR


Care sunt cele mai frecvente întrebări adresate senseiului în etapa în care un părinte se gândește să-și înscrie copilul la karate (arte marțiale) ?


Încă din primele momente, în situația în care se intenționează înscrierea unui copil la o activitate de timp liber (de ex: activitate de karate), părintele simte nevoia de a se interesa referitor la anumite aspecte ce țin de activitate (orele și locul de desfășurare, costul lunar, echipamentul de lucru necesar, coordonatorul activității, etc.). Astfel, informațiile obținute pot veni în sprijinul alegerii unei activități în cunostință de cauză, la care, beneficiarii sunt deopotrivă copiii (beneficiari direcți), dar și părinții, familia (beneficiari indirecți).

Pornind de la cele menționate mai sus, intenționând să venim în sprijinul părinților, în cele de mai jos vă prezentăm o soluție care oferă posibilitatea de a descoperii mult mai multe aspecte legate de participarea unui copil la o activitate de timp liber.


În cadrul proiectului „De vorbă cu sensei” ne propunem să organizăm evenimente periodice (de regulă cu frecvență lunară) cu activități interactive copil – părinte, la care, pe de o parte părintele să poată observa, în diferite etape (începător, intermediar, etc.) anumite aspecte legate de copil (aspecte comportamentale, aptitudini și abilități fizice, etc.), precum și de evoluția lui și pe de altă parte să petreacă un timp de calitate împreună cu el, alături de alți copii și părinți.


Grupul țintă este constituit dintr-un număr de 20-25 de echipe copil-părinte, copii de vârstă mică (clasele pregătitoare – a-II-a) atât fete cât și băieți, existând însă și posibilitatea includerii altor categorii de vârstă oferind astfel ocazia și copiilor de vârstă mai mare (clasele III – IV), adolescenților (clasele V-VIII) să se numere printre beneficiari.


În funcție de situație, grupul țintă poate fi constituit dintr-un număr mai mare de echipe (de ex: număr mare de doritori, spațiu de lucru disponibil care să permită o activitate cu largă participare, implicarea mai multor coordonatori, etc.) în acest caz formându-se mai multe grupe de câte 20-25 de echipe per grupă cu care să se lucreze în paralel.


Activitatea interactivă copil – părinte este compusă din activitatea fizică propriuzisă (recreativă), cu o durată de 60 de minute și activitatea de întrebări și răspunsuri cu o durată de 30 de minute, astfel întregul eveniment durează în total 90 de minute (inclusiv pauzele). Activitatea fizică propiuzisă se desfășoară pe ateliere de lucru propuse de organizator, acestea fiind, de la un eveniment la altul, cu tematică diferită.


Îmbratișând valori precum respectul, disciplina, efortul, voința, autocontrolul, curajul, lucrul în echipă, prietenia, am readus în prim plan, în cadrul cooperării între Școală – Părinți – ONG, proiectul intitulat „De vorbă cu sensei” care continuă să se deruleze, în anul 2023, prin desfășurarea celui de-al treilea eveniment la Centrul „Liviu Rebreanu”, al doilea eveniment desfășurându-se în luna ianuarie, iar, primul eveniment în luna septembrie a anului trecut.


Este de menționat și faptul că proiectul a demarat într-o nouă locatie, prin desfășurarea primului eveniment la Centrul „92” în luna ianuarie a anului în curs.

Ca element inovativ în cadrul proiectului ar fi de evidențiat însuflețirea unei mascote cu numele Domnul de Karate, care în rolul de conector aduce împreună, în spațiul virtual, copiii, părinții și reprezentanții din domeniul karate-ului (artelor marțiale).

Proiectul „De vorbă cu sensei” este o inițiativă repornită, în Sectorul 3, la Centrul „Liviu Rebreanu” de către Victor Popa alături de Cristian Mihai Branischi.


Pentru mai multe infornații privind proiectul contactați:
Victor Popa, tel.: 0723493916

Cristian Mihai Branischi, tel.: 0745170993

Sezonul 2022-2023

This site is using SEO Baclinks plugin created by Cocktail Family

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *