Autor: admin

Raport de activitate in calitate de Consilier Multisport UNEFS

Obiective indeplinite, activitati realizate, rezultate obtinute.

Nota: In ceea ce priveste realizarea Raportului de Activitate acesta trebuie sa cuprinda atat considerentele de mai jos, mentionate in CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII pe care l-a semant Consilierul Multisport UNEFS, cat si cele precizate in ACORDUL DE COLABORARE pe care l-au semnat toti cei trei membrii ai Grupului Multisport.

I. Considerentele in conformitate cu obligatiile din Contractul de prestari servicii.

A. Coordonarea in mod eficient a activitatilor proiectului “Z – Generatia in miscare” desfasurate la nivelul UNEFS Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport, in vederea indeplinirii obiectivelor stabilite;
Coordonarea activitatilor proiectului a fost posibila in urma comunicarii Scrisorii de intentie a desfasurarii sedintei de C.A. a UNEFS, a analizei solicitarilor adresate si numai dupa ce a fost comunicat acordul de a se desfasura o serie de actiuni de prezentare a proiectului in randul studentilor de la diferiti ani de studiu.

B. Asigurarea comunicarii si relationarii cu reprezentantii UNEFS, cu cadrele didactice si cu Asociatiile Studentilor din cadrul universitatii;

Comunicarea si relationarea cu reprezentantii institutiei s-a efectuat incepand cu Rectorul universitatii, apoi cu persoana nominalizata cu care ni s-a comunicat sa intram in legatura, cu un numar de cadrele didactice si nu in ultimul rand cu reprezentantul studentilor din organizatia studenteasca.

C. Realizarea unui calendar al activitatilor desfasurate in cadrul proiectului, „Z-Generatia in miscare” la nivelul UNEFS;

In perioada 25.10.2022 – 25.11.2022 s-au desfasurat urmatoarele activitati conform tebelului de mai jos:

Nr. crtTipul de activitate 
1.Selectie voluntari 
2.Vizita de intalnire cu reprezentantii institutiei 
3.Discutii cadre didactice (coordonator licenta, coordonator proiect) 
4.Transmitere pe e-mail Scrisoare de intentie 
5.Audienta Rector 
6.Comunicare si relationare cu reprezentantul institutiei nominalizat 
7.Comunicare  si relationare cu reprezentantul organizatiei de studenti 
8.Prezentare proiect studenti si distributie flyere  
9.Inscriere studenti conform formularului (google forms) 
10.Comunicare  si relationare studenti in vederea confirmarii particiaprii la CUPA 
11.Primirea, transportul, depozitarea si gestionarea: medaliilor, cupelor, diplomelor si a cercurilor; 
12.Diseminare rezultatelor obtinute la CUPA 
13.Colectarea feedback-ului de la participanti 
14.Comunicare studenti in vederea confirmarii participarii la sesiunea “Importanța tinerilor în viața sportivă a comunității”

D. Predarea calendarului activitatilor desfasurate in cadrul proiectului, „Z-Generatia in miscare” la nivelul UNEFS reprezentantilor PROEDUS pana la data de 25.11.2022;

In curs de predare

E. Realizarea programului specific de pregatire pentru descoperirea si initierea multisport a particpantilor la activitatile din cadrul proiectului, in colaborare cu cadrele didactice de specialitate;
In curs de publicare
F. Predarea programului specific de pregatire reprezentantilor PROEDUS pana la data de 25.10.2022;

In curs de predare

G. Realizarea inscrierii si selectiei grupului tinta si a volujntarilor la activitatile din cadrul proiectului, in perioada 25.10-27.10.2022;
In urma relationarii cu studentii, a mobilizarii acestora pentru participare la pproiect, prin punerea la dispozitie pe diferite cai de comunicare (whatsapp, insta) si prin publicarea in spatiul virtual a formularelor de tipul google forms s-a efectuat inscrierea si selectia grupului tinta;
H. Predarea fisei de inscriere si a fisei de selectie cu participantii si voluntarii reprezentantilor PROEDUS, pana la data de 25.11.2022;

In curs de predare

I. Realizarea sesiunilor de pregatire pentru initierea participantilor in cele 4 sporturi (volei, tenis de masa, badminton, si oina) in cadrul UNEFS, in perioada 29.10-20.11-2022;

Cele patru sesiuni s-au desfasurat in diferite locatii, astfel:
– doua in cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti (terenul din fata rectoratului si pe terenurile de sport din caminele studentesti ale institutiei, Regie, Grovavesti cat si in parcul de la caminul Leu);

– doua in parcul Izvor (mesele de tenis de masa si terenurile din parc);

J. Realizarea listelor de prezenta cu participantii la sesiunile de pregatire in cele 4 sportuir (volei, tenis de masa, badminton, si oina), desfasurate in cadrul UNEFS, in perioada 29.10-20.11-2022 si sa le predea reprezentantilor PROEDUS, pana la data de 25.11.2022;

In curs de publicare

In curs de predare

Draft lista prezenta

K. Colectarea formularelor GDPR completate de participantii la activitatile proiectului desfasurate la nivelul UNEFS si sa le predea reprezentantilor PROEDUS pina la data de 05.12.2022;

In curs de colectare

In curs de predare

Model solicitare consimtamant date cu caracter personal – GDPR – Multisport

L. Coordonarea voluntarilor selectati pentru activitatile din cadrul proiectului;

Echipa de voluntari (din care fac parte si arbitrii) a primit atat detalii legate de proiect, cat si informatii despre modul in care fiecare voluntar isi va putea aduce contributia la buna defasurare a activitatilor acestuia;

M. Sa coordoneze arbitrii selectati pentru activitatile din cadrul proiectului;

Coordonarea arbitrilor a fost efectuata astfel:

In ceea ce priveste meciurile de volei disputate (sistemul fiecare cu fiecare), au participat cu rolul de arbitrii, trei sportivi de performanta, doi jucatori ai echipei masculine de volei Rapid Bucuresti si o jucatoare de volei.
In ceea ce priveste probele de oina, au participat cu rol de arbitrii doi jucatori ai unei echipe de oina din Bucuresti.

N. Sa asigure pregatirea spatiului si a materialelor necesare implementarii proiectului inainte de inceperea fiecarei activitati si sa supravegheze desfasurarea acestora.
S-a asigurat pregatirea spatiului, a materialelor si s-a supravegheat desfasrarea activitatilorp;

O. Asigurarea executarii la timp a activitatilor care se desfasoara la UNEFS

S-au asigurat.
P. Realizarea sesiunii de comunicare cu tema „Implicarea tinerilor in viata sportiva a comunitatii” in perioada 21.11-25.11..2022 si predarea listei de prezenta cu particpantii reprezentantilor PROEDUS pina la data de 25.11.2022.
S-a comunicat reprezentantilor PROEDUS stabilirea datei de 26.11.2022 pentru desfasurarea activitatii.

Q. Asigurarea unei comunicari adecvate, discutii si feedback intre participantii proiectului;

In ceea ce priveste comunicarea in spatiul virtual aceasta a fost realizata si prin intermediul paginii de social media.

R. Realizarea raportului de activitate in calitate de Consilier Multisport UNEFS, la nivelul UNEFS si sa il predea reprezentantilor PROEDUS pana la data de 05.12.2022.

In curs de publicare

In curs de predare

S. Prestarea serviciilor prevazute in contract cu profesionalism si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat,
S-a prestat.

T. Declarea si garantarea asumarii riscurilor aferente activitatii prestate in baza prezentului contract;
S-au realizat.

U. Executarea intocmai si la timp a obligatiilor asumate prin semnarea prezentului contract si semnarea la finalizarea acestora un proces verbal de receptie, alaturi de reprezentantul PROEDUS:

S-au executat.

V. Respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste SSM si Apararea impotriva incendiilor.

W. Respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

II. Considerentele in conformitate cu obligatiile din Acordul de colaborare.

In curs de publicare

This site is using SEO Baclinks plugin created by Cocktail Family

Uncategorized

No Comments

Locul unde tinerii pun ideile în practică

Oliver

DE LA POVESTE LA UN GHID PENTRU TINERI

#puneînpractică

#puneînvaloare

#lucrurileînmișcare

Oliver pune lucrurile în mișcare și în februarie 2022 s-a hotărât să înființeze un club sportiv pentru a avea posibilitatea să-și pună ideile în practică și să ducă pasiunea la un alt nivel.

Cum ai găsit persoanele care să dorească să se alture ideii tale de a înființa un club sportiv ?

Am discutat cu foștii jucători de oină din comună și am stabilit că avem nevoie de un club sportiv pentru a putea continua tradiția practicării oinei. Alături de mine s-a hotărât să ia parte la procesul de înființare un fost jucător al echipei Dinamo Băneasa, precum și preotul din sat. Într-o comunitate unde instituțiile statului nu reușesc să se ocupe de activitatea sportivă, consider că preotul, prin statutul său, ar putea ajuta la promovarea sportului nostru national, oina.

În urma înțelegerii privind asocierea ce a urmat ?

– A urmat rezervarea denumirii. Trebuie plătită, pentru obținerea de la Ministerul Justiției a „dovezii de disponibilitate a denumirii”, o taxă de 36 lei. Cel mai simplu este să se plăteasca în numerar, la ghiseul unei instituții care face asemenea încasări – Trezoreria.

Chitanță

În a doua fază se completeaza, pe formularul – tip, cererea de emitere de către Ministerul Justiției a dovezii de disponibilitate a denumirii asociației care se dorește a se înființa. Cererea se depune, avand anexată în original dovada de plată a taxei de 36 lei, la registratura Ministerului Justiției sau se poate trimite prin poștă sau pe adresa de e-mail ongmj@just.ro. Termenul de soluționare este de maxim 5 zile. Sintagma „club sportiv” trebuie să se regăsească în denumirea structurii sportive.

Cerere pentru rezervarea denumirii

VA URMA

Mai multe despre OLIVER – CLIC AICI

Citește și despre proiectul DISCOVER THE TRADITION – CLIC AICI

This site is using SEO Baclinks plugin created by Cocktail Family

Uncategorized

No Comments

Practici privind acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice la nivelul administrației centrale și locale – Întrebări cu solicitare de răspuns scris, adresate Administrației Publice Sector 2 din 15.02.2022

https://ogp.gov.ro/nou/wp-content/uploads/2021/12/Ghid-privind-transparentizarea-finantarilor-23dec.pdf

Practici privind acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice

NOTA: Articolul este publicat cu acordul Asociației “C.S.A.M.OLIMPIC”, și face parte din seria inițiativelor privind menținerea eforturilor organizatiei referitor la îmbunătățirea procesului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, eforturi neîntrerupte, începute la Sectorul 2 încă din anul 2016, în beneficiul comunității, pentru finanțarea proiectelor și programelor sportive și de tineret.

Vezi mai multe:

Proiectul supus dezbaterii publicehttps://cl.ps2.ro/index.php/consiliul-local/proiecte-supuse-dezbaterii-publice/155-sedinta-publica-dezbatere-proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-regulamentului-cadru-privind-regimul-finantarilor-nerambursabile-din-fondurile-bugetului-local-al-sectorului-2-al-municipiului-bucuresti-alocate-pentru-activitati-nonprofit-potrivit-legii-nr-350-2005

Vezi documentul:

Vezi în plus:

https://ogp.gov.ro/nou/transparentizarea-acordarii-finantarilor-nerambursabile-din-fonduri-publice-conform-legii-nr-350-2005/

Etichete:

#inițiativălocală

#practicidefinanțare

———————————————————————————

Citește mai jos documentul integral

Către,

                   Primăria Sectorului 2 a Municipiului București

În atenția,

                   Domnului Primar Radu – Nicolae Mihaiu,          

Spre știință,

                   Doamnei Consilier Local Alexandra Elena Chirilă

Referitor la,

                   Ședința privind dezbaterea publică

Stimate Domnule Primar Radu-Nicolae Mihaiu,

Stimată Doamnă Consilier Local Alexandra Elena Chirilă

Subscrisa, Asociația “C.S.A.M.Olimpic”, cu sediul în București, Str. Râmnicu Vâlcea, nr.3, bl.4, et.6, sector 3, București, cod fiscal 18579445, reprezentată legal prin Popa Victor Haralambie Alexandru, în calitate de președinte, formulează următoarele

ÎNTREBĂRI CU SOLICITARE DE RĂSPUNS SCRIS

Premergător ședinței de dezbatere publică, din data de 16.02.2022, pe proiectul de hotărâre pentru aprobare Regulament cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr.350/2005 pentru anul 2022

Pornind de la Elaborarea și publicarea Raportului anual al finanțărilor nerambursabile pe anul 2021 precum și de la analiza acestuia

– link 1: http://public.ps2.ro/Public/Legea%20350/Arhiva/2021/Raport%20anual/

Considerând Analiza practicilor privind acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice la nivelul administrației centrale și locale

– link 2: http://ogp.gov.ro/nou/2021/09/15/eforturi-comune-ale-administratiei-publice-si-societatii-civile-pentru-transparentizarea-acordarii-finantarilor-nerambursabile/

Analizând Ghidul privind transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice conform Legii nr. 350/2005 

– link 3: http://ogp.gov.ro/nou/2021/12/21/ghid-privind-transparentizarea-acordarii-finantarilor-nerambursabile-din-fonduri-publice/

Ținând cont de Sesiunea de consultări pe tema Strategiei Naționale pentru Sport

– link 4 : https://www.facebook.com/MinisterulSportului.Romania/posts/279570927594158

Adaugând că reprezentantului nostru nu i s-a încuviințat participarea și luarea cuvântului în Ședința de Consiliu Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 02.02.2022 așa cum a fost cerută în două rânduri conform solicitării cu nr. de înregistrare 17783/02.02.2022 precum și a celei de a doua solicitare, fără nr. de înregistrare, ambele fiind trimise la infopublice@ps2.ro

Având în vedere că Viceprimarul Sectorului 2 Alexandra Elena Chirilă este inițiatorul proiectului din 2022 și în consecință și-a asumat atât acțiunile vizând punerea în practică cât și rezultatele implementării acestuia

Considerând eforturilor Administrației Publice Locale a Sectorului 2 efectuate în sensul îmbunătățirii procesului de finanțare nerambursabilă în mod continuu, în anul 2022

Apreciind decizia dumneavoastră de a da curs solicitării subsrisei de a organiza întâlnirea publică pentru dezbaterea proiectului de hotărâre mai sus menționat

Ținând cont că subscrisa continuă și în anul 2022, asigurându-vă de menținerea eforturilor privind îmbunătățirea procesului de finanațare nerambursabilă, eforturi neîntrerupte, începute încă din anul 2016, în beneficiul comunității, pentru finanțarea proiectelor și programelor sportive și de tineret

Vă solicităm, cu tot respectul cuvenit, să ne comunicați răspunsul la următoarele întrebări: 

1. Care sunt propunerile/punctele de vedere(cu menționarea documentului) transmise către Secretariatul General al Guvernului, de către Administrația Publică Locală a Sectorului 2 privind practicile autorităților publice locale, în materia acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice ?

2.Cine este reprezentantul Administrației Publice Localae a Sectorului 2 care a participat la întâlnirile de lucru organizate de Secretariatul General al Guvernului cu ocazia derulării lucrărilor evenimentului Analiza practicilor privind acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice la nivelul administrației centrale și locale ?

3. Care sunt propunerile/punctele de vedere(cu menționarea documentului) transmise către Ministerul Sportului, de către Administrația Publică Locală a Sectorului 2 privind practicile autorităților publice locale, în materia acordării finanațărilor nerambursabile din fonduri publice?

4. Cine este reprezentantul Administrației Publice Localae a Sectorului 2 care a participat la întâlnirea de lucru organizată de Ministerul Sportului cu ocazia derulării lucrărilor evenimentului  Sesiunea de consultări pe tema Strategiei Naționale pentru Sport?

5. Care sunt propunerile ce se regăsesc în Ghidul privind transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice conform Legii nr. 350/2005   și pe care Adminsitrația Publica a Sectorului 2 a decis să le încludă în proiectul de hotărâre mai sus amintit ?

6. Care sunt propunerile de politică publică ((cu menționarea documentului) în materia acordării finanțărilor nerambursabile ale Administrației Publice Localae a Sectorului 2 în anul 2022 si care se regăsesc în proiectul de hotărâre a cărui dezbatere se va derula în data de 16.02.2022 ? 

În urma întrebărilor adresate, cu amabilitate, vă mai solicităm să admiteți comunicarea în scris, cu celeritate, a tuturor răspunsurilor, la dresa de e-mail: csamolimpic3@gmail.com.

În cele din urmă, apreciem admiterea informării Consilierilor Locali ai Sectorului 2 și dispunerea transmiterii prezentei precum și a răspunsurilor solicitate.

Cu deosebit respect,

     Asociația “C.S.A.M.OLIMPIC”

                    Președinte

    Popa Victor Haralambie Alexandru                           

                                                                            Adresa e-mail : csamolimpic3@gmail.com

                                                                           Telefon : 0723.493.916 

This site is using SEO Baclinks plugin created by Cocktail Family

Uncategorized

1 Comment

LEGĂTURI WEB

https://www.edu.ro/educatie-non-formala-informala

—————————————————————

—————————————————————

—————————————————————

https://oif.wiin-organizers.com/fr/competitions/APPEL-A-PROJETS-Jeunesse-Sport-et-Citoyennete

—————————————————————

https://ogp.gov.ro/nou/2021/11/17/ghid-pentru-abordarea-inovativa-a-implicarii-cetatenilor-in-procesul-decizional/

—————————————————————

This site is using SEO Baclinks plugin created by Cocktail Family

Uncategorized

No Comments