Practici privind acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice la nivelul administrației centrale și locale – Întrebări cu solicitare de răspuns scris, adresate Administrației Publice Sector 2 din 15.02.2022

https://ogp.gov.ro/nou/wp-content/uploads/2021/12/Ghid-privind-transparentizarea-finantarilor-23dec.pdf

Practici privind acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice

NOTA: Articolul este publicat cu acordul Asociației “C.S.A.M.OLIMPIC”, și face parte din seria inițiativelor privind menținerea eforturilor organizatiei referitor la îmbunătățirea procesului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, eforturi neîntrerupte, începute la Sectorul 2 încă din anul 2016, în beneficiul comunității, pentru finanțarea proiectelor și programelor sportive și de tineret.

Vezi mai multe:

Proiectul supus dezbaterii publicehttps://cl.ps2.ro/index.php/consiliul-local/proiecte-supuse-dezbaterii-publice/155-sedinta-publica-dezbatere-proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-regulamentului-cadru-privind-regimul-finantarilor-nerambursabile-din-fondurile-bugetului-local-al-sectorului-2-al-municipiului-bucuresti-alocate-pentru-activitati-nonprofit-potrivit-legii-nr-350-2005

Vezi documentul:

Vezi în plus:

https://ogp.gov.ro/nou/transparentizarea-acordarii-finantarilor-nerambursabile-din-fonduri-publice-conform-legii-nr-350-2005/

Etichete:

#inițiativălocală

#practicidefinanțare

———————————————————————————

Citește mai jos documentul integral

Către,

                   Primăria Sectorului 2 a Municipiului București

În atenția,

                   Domnului Primar Radu – Nicolae Mihaiu,          

Spre știință,

                   Doamnei Consilier Local Alexandra Elena Chirilă

Referitor la,

                   Ședința privind dezbaterea publică

Stimate Domnule Primar Radu-Nicolae Mihaiu,

Stimată Doamnă Consilier Local Alexandra Elena Chirilă

Subscrisa, Asociația “C.S.A.M.Olimpic”, cu sediul în București, Str. Râmnicu Vâlcea, nr.3, bl.4, et.6, sector 3, București, cod fiscal 18579445, reprezentată legal prin Popa Victor Haralambie Alexandru, în calitate de președinte, formulează următoarele

ÎNTREBĂRI CU SOLICITARE DE RĂSPUNS SCRIS

Premergător ședinței de dezbatere publică, din data de 16.02.2022, pe proiectul de hotărâre pentru aprobare Regulament cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr.350/2005 pentru anul 2022

Pornind de la Elaborarea și publicarea Raportului anual al finanțărilor nerambursabile pe anul 2021 precum și de la analiza acestuia

– link 1: http://public.ps2.ro/Public/Legea%20350/Arhiva/2021/Raport%20anual/

Considerând Analiza practicilor privind acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice la nivelul administrației centrale și locale

– link 2: http://ogp.gov.ro/nou/2021/09/15/eforturi-comune-ale-administratiei-publice-si-societatii-civile-pentru-transparentizarea-acordarii-finantarilor-nerambursabile/

Analizând Ghidul privind transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice conform Legii nr. 350/2005 

– link 3: http://ogp.gov.ro/nou/2021/12/21/ghid-privind-transparentizarea-acordarii-finantarilor-nerambursabile-din-fonduri-publice/

Ținând cont de Sesiunea de consultări pe tema Strategiei Naționale pentru Sport

– link 4 : https://www.facebook.com/MinisterulSportului.Romania/posts/279570927594158

Adaugând că reprezentantului nostru nu i s-a încuviințat participarea și luarea cuvântului în Ședința de Consiliu Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 02.02.2022 așa cum a fost cerută în două rânduri conform solicitării cu nr. de înregistrare 17783/02.02.2022 precum și a celei de a doua solicitare, fără nr. de înregistrare, ambele fiind trimise la infopublice@ps2.ro

Având în vedere că Viceprimarul Sectorului 2 Alexandra Elena Chirilă este inițiatorul proiectului din 2022 și în consecință și-a asumat atât acțiunile vizând punerea în practică cât și rezultatele implementării acestuia

Considerând eforturilor Administrației Publice Locale a Sectorului 2 efectuate în sensul îmbunătățirii procesului de finanțare nerambursabilă în mod continuu, în anul 2022

Apreciind decizia dumneavoastră de a da curs solicitării subsrisei de a organiza întâlnirea publică pentru dezbaterea proiectului de hotărâre mai sus menționat

Ținând cont că subscrisa continuă și în anul 2022, asigurându-vă de menținerea eforturilor privind îmbunătățirea procesului de finanațare nerambursabilă, eforturi neîntrerupte, începute încă din anul 2016, în beneficiul comunității, pentru finanțarea proiectelor și programelor sportive și de tineret

Vă solicităm, cu tot respectul cuvenit, să ne comunicați răspunsul la următoarele întrebări: 

1. Care sunt propunerile/punctele de vedere(cu menționarea documentului) transmise către Secretariatul General al Guvernului, de către Administrația Publică Locală a Sectorului 2 privind practicile autorităților publice locale, în materia acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice ?

2.Cine este reprezentantul Administrației Publice Localae a Sectorului 2 care a participat la întâlnirile de lucru organizate de Secretariatul General al Guvernului cu ocazia derulării lucrărilor evenimentului Analiza practicilor privind acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice la nivelul administrației centrale și locale ?

3. Care sunt propunerile/punctele de vedere(cu menționarea documentului) transmise către Ministerul Sportului, de către Administrația Publică Locală a Sectorului 2 privind practicile autorităților publice locale, în materia acordării finanațărilor nerambursabile din fonduri publice?

4. Cine este reprezentantul Administrației Publice Localae a Sectorului 2 care a participat la întâlnirea de lucru organizată de Ministerul Sportului cu ocazia derulării lucrărilor evenimentului  Sesiunea de consultări pe tema Strategiei Naționale pentru Sport?

5. Care sunt propunerile ce se regăsesc în Ghidul privind transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice conform Legii nr. 350/2005   și pe care Adminsitrația Publica a Sectorului 2 a decis să le încludă în proiectul de hotărâre mai sus amintit ?

6. Care sunt propunerile de politică publică ((cu menționarea documentului) în materia acordării finanțărilor nerambursabile ale Administrației Publice Localae a Sectorului 2 în anul 2022 si care se regăsesc în proiectul de hotărâre a cărui dezbatere se va derula în data de 16.02.2022 ? 

În urma întrebărilor adresate, cu amabilitate, vă mai solicităm să admiteți comunicarea în scris, cu celeritate, a tuturor răspunsurilor, la dresa de e-mail: csamolimpic3@gmail.com.

În cele din urmă, apreciem admiterea informării Consilierilor Locali ai Sectorului 2 și dispunerea transmiterii prezentei precum și a răspunsurilor solicitate.

Cu deosebit respect,

     Asociația “C.S.A.M.OLIMPIC”

                    Președinte

    Popa Victor Haralambie Alexandru                           

                                                                            Adresa e-mail : csamolimpic3@gmail.com

                                                                           Telefon : 0723.493.916 

This site is using SEO Baclinks plugin created by Cocktail Family

Uncategorized

1 Comment

One Reply to “Practici privind acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice la nivelul administrației centrale și locale – Întrebări cu solicitare de răspuns scris, adresate Administrației Publice Sector 2 din 15.02.2022”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *